Lễ hội

Lễ hội Yên Thế - Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia

Lễ hội Yên Thế - Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia

11 Tháng 3, 2024

Yên Thế là huyện miền núi nằm ở phía Tây Bắc tỉnh Bắc Giang. Có diện tích tự nhiên 306 km2; bắc giáp huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên, nam giáp huyện Tân Yên tỉnh Bắc Giang, đông giáp huyện Hữu Lũng tỉnh Lạng Sơn và Lạng Giang tỉnh Bắc Giang, tây giáp huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên. Dân số trên 10 vạn người với 14 dân tộc anh em cùng sinh sống.