18 Tháng 09

Thể lệ cuộc thi Trại Văn hóa và giới thiệu ẩm thực dân gian tại ngày hội VHTTDL các dân tộc tỉnh Bắc Giang lần thư VI năm 2014

07:00 AM - 07:00 AM

Sự kiện Văn hóa

Liên hệ

Để tổ chức thành công ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc tỉnh Bắc Giang lần thứ VI năm 2014, ngày 12/9, Sở VHTTDL Bắc Giang đã có thông báo số 53 về thể lệ thi và chấm điểm Trại văn hóa; Thi và giới thiệu ẩm thực dân gian tại ngày hội.

Theo đó, Trại văn hóa tham gia Ngày hội phải đảm bảo các tiêu chuẩn: Trại phải được dựng bằng vật liệu, chất liệu phù hợp với từng điều kiện của địa phương, đơn vị mình( khuyến khích dùng các loại vật liệu truyền thống).  Có biển đề tên huyện, thành phố, cơ quan đơn vị và 01 pano giới thiệu về Trại văn hóa, cũng như các hoạt động tiêu biểu nổi bật của đơn vị về lĩnh vực VHTT&DL. Mô hình trại của các huyện, thành phố cần phản ánh rõ nét bản sắc văn hóa của 01 dân tộc cụ thể ở địa phương; người thuyết minh, giới thiệu, phục vụ phải mặc theo trang phục dân tộc cụ thể mà trại mô phỏng;  các nghi thức, nghi lễ, ẩm thực, phong cách giao tiếp theo như phong tục của dân tộc thể hiện ở trại. Đối với trại của cơ quan, đơn vị trường học, mô hình trại phản ánh rõ các nội dung hoạt động nổi bật của cơ quan, đơn vị, trường học; người thuyết minh, giới thiệu, phục vụ phải mặc theo trang phục của cơ quan, đơn vị, trường học mình. Ngoài ra, việc tổ chức hát giao duyên, trò chơi dân gian cần chọn nội dung phù hợp với trại mình thể hiện. Các trại phải đảm bảo vệ sinh môi trường, an ninh trật tự và phòng chống cháy nổ.

Đối với nội dung Thi và giới thiệu ẩm thực dân gian của các huyện, thành phố, yêu cầu mỗi huyện lựa chọn từ 3 đến 5 món ăn, đồ uống truyền thống đặc trưng, tiêu biểu của địa phương mình tham gia hội thi. Các món ăn phải trình bày đẹp mắt, có màu sắc hấp dẫn, hương vị đậm đà, mang bản sắc văn hóa dân tộc riêng của từng địa phương và phải đảm bảo được vệ sinh an toàn thực phẩm.Điểm ưu tiên sẽ được cộng cho phần tổ chức thuyết minh rõ ràng, truyền cảm có tính tuyên truyền, giáo dục tốt đồng thời có tính chấy quảng bá sản phẩm tại trại văn hóa.

Ban tổ chức yêu cầu, thời gian hoàn thành chậm nhất đối với  nội dung thi Trại văn hóa  là chiều ngày 03/10/2014.  Đối với nội dung Thi và giới thiệu ẩm thực dân gian của các huyện, thành phố Ban tổ chức sẽ chấm điểm vào lúc 10 giờ ngày 05/10/2014./.

Một số hình tại Ngày hội VHTTDL Bắc Giang 2010:

 

                                                                                           Nhật Minh

Thể lệ cuộc thi Trại Văn hóa và giới thiệu ẩm thực dân gian tại ngày hội VHTTDL các dân tộc tỉnh Bắc Giang lần thư VI năm 2014

18/09

07:00 AM - 07:00 AM

Liên hệ

Liên hệ

Có thể bạn quan tâm