Luật du lịch

Luật Du lịch của Quốc hội nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 44/2005/QH 11 ngày 14 tháng 6 năm 2005
Ngày ban hành: 26/05/2014
Tình trạng văn bản: Hết hiệu lực
download