Số 81/ QĐ - UBND

 Đề án phát triển du lịch cộng đồng tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 20/01/2014
Tình trạng văn bản: Còn hiệu lực
download

Đề án phát triển du lịch cộng đồng

Đề án phát triển du lịch Cộng đồng tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2014-2020
Ngày ban hành: 20/01/2014
Tình trạng văn bản: Còn hiệu lực
download