4144/KH - UBND

Kế hoạch quảng bá xúc tiến du lịch giai đoạn 2021 - 2025
Ngày ban hành: 16/08/2021
Tình trạng văn bản: Còn hiệu lực
download

298/KH - UNBD

Kế hoạch thực hiện Nghị Quyết 112
Ngày ban hành: 28/06/2021
Tình trạng văn bản: Còn hiệu lực
download

4359/KH - UNBD

Kế  hoạch hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng giai đoan 2021 - 2025
Ngày ban hành: 01/10/2020
Tình trạng văn bản: Còn hiệu lực
download