383/QĐ - UBND

Công nhận điểm du lịch Cụm di tích Tiên Lục Lạng Giang
Ngày ban hành: 13/05/2020
Tình trạng văn bản: Còn hiệu lực
download

703/QĐ - UBND

Công nhận điểm du lịch Chùa Bổ Đà
Ngày ban hành: 20/09/2020
Tình trạng văn bản: Còn hiệu lực
download

704/QĐ - UBND

Công nhận điểm du lịch Chùa Vĩnh Nghiêm
Ngày ban hành: 20/09/2020
Tình trạng văn bản: Còn hiệu lực
download

705/QĐ - UBND

Công nhận điểm sân golf Yên Dũng
Ngày ban hành: 20/09/2020
Tình trạng văn bản: Còn hiệu lực
download

775/QĐ - UBND

Công nhận khu điểm du lịch Hoàng Hoa Thám
Ngày ban hành: 09/10/2020
Tình trạng văn bản: Còn hiệu lực
download

780/QĐ - UBND

Công nhận điểm du lịch cộng đồng bản ven
Ngày ban hành: 10/10/2020
Tình trạng văn bản: Còn hiệu lực
download

951/QĐ - UBND

Công nhận Khu du lịch Sinh thái Suối Mỡ
Ngày ban hành: 10/12/2019
Tình trạng văn bản: Còn hiệu lực
download

35/2020/TT - BTC

Quy định mức thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh DVLH quốc tế, nội địa và phí thẩm định cấp thẻ HDV du lịch
Ngày ban hành: 05/05/2020
Tình trạng văn bản: Còn hiệu lực
download

5/2019/TT - BVHTTDL

Bãi bỏ một số VBQP pháp luật thuộc thẩm quyển của Bộ trưởng Bộ VHTTDL
Ngày ban hành: 17/07/2019
Tình trạng văn bản: Còn hiệu lực
download

1521/TCDL-LH

Siết chặt quản lý thông tin ấn phẩm, quảng bá du lịch
Ngày ban hành: 18/10/2019
Tình trạng văn bản: Còn hiệu lực
download

1182/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch Hỗ trợ phát triển du lich cộng đồng tỉnh Bắc Giang năm 2019- 2020
Ngày ban hành: 07/09/2019
Tình trạng văn bản: Còn hiệu lực
download

45/2019/NĐ-CP

 Xử phạt HDV
Ngày ban hành: 08/08/2019
Tình trạng văn bản: Còn hiệu lực
download