81/QĐ- UBND

Quyết định thành lập Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao
Ngày ban hành: 18/08/2008
Tình trạng văn bản: Còn hiệu lực
download

80/ QĐ-UBND

Quyết định thành lập Đoàn nghệ thuật Chèo (Ca, múa, nhạc)
Ngày ban hành: 18/08/2008
Tình trạng văn bản: Còn hiệu lực
download

79/QĐ-UBND

Quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Quản lý di tích trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang.
Ngày ban hành: 18/08/2008
Tình trạng văn bản: Còn hiệu lực
download

56/QĐ-UBND

Quyết định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 30/06/2008
Tình trạng văn bản: Còn hiệu lực
download

22/QĐ-UBND

Ngày ban hành: 31/03/2008
Tình trạng văn bản: Còn hiệu lực
download

Số: 58/2010/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ CÁC HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG
Ngày ban hành: 08/06/2010
Tình trạng văn bản: Còn hiệu lực
download

855/QĐ- UBND

Quyết định v ề việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng  khu du lịch  sinh thái Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 08/06/2010
Tình trạng văn bản: Còn hiệu lực
download

Đề án phát triển du lịch cộng đồng

Đề án phát triển du lịch Cộng đồng tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2014-2020
Ngày ban hành: 20/01/2014
Tình trạng văn bản: Còn hiệu lực
download

Luật du lịch

Luật Du lịch của Quốc hội nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 44/2005/QH 11 ngày 14 tháng 6 năm 2005
Ngày ban hành: 26/05/2014
Tình trạng văn bản: Hết hiệu lực
download