Số: 2 /2021/TT-BNV

Quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư
Ngày ban hành: 11/06/2021
Tình trạng văn bản: Còn hiệu lực
download

01/ĐA - TTXTDL

Đề án vị trí việc làm của  Trung tâm Xúc tiến Du lịch Bắc Giang
Ngày ban hành: 14/02/2020
Tình trạng văn bản: Còn hiệu lực
download