Bắc Giang: Ban hành kế hoạch bồi dưỡng, kiểm tra nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch tại điểm năm 2024

09 Tháng 5, 2024 | Tin trong tỉnh

Ngày 8/5/2024, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Giang ban hành Kế hoạch số 80/KH-SVHTTDL về việc bồi dưỡng, kiểm tra nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch tại điểm năm 2024. Lớp học nhằm bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ thuyết minh, hướng dẫn cho các hướng dẫn viên du lịch tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh theo hướng chuyên nghiệp, từng bước nâng cao chất lượng cho hướng dẫn viên du lịch tại điểm.

Thắng cảnh Đồng Cao, Sơn Động, Bắc Giang

Theo kế hoạch, lớp học sẽ bồi dưỡng cho các cán bộ, công chức viên chức, người lao động phụ trách công tác thuyết minh tại điểm hiện chưa được cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm, thuộc các cơ quan, đơn vị: Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch; Bảo tàng tỉnh; Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao các huyện, Ban quản lý các khu điểm du lịch và các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành và các khu, điểm du lịch khác trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Nội dung của khoá học là: Phổ biến nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch tại điểm theo Điều 16, Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch gồm: Lý thuyết về nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch tại điểm; Kiến thức về khu du lịch, điểm du lịch; Thực hành bài giới thiệu về khu du lịch, điểm du lịch. Tổ chức kiểm tra nghiệp vụ theo 02 hình thức: Mỗi học viên viết bài giới thiệu về 01 khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh; và thực hành hướng dẫn thuyết minh thực tế tại một số khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh. Sau khi kết thúc khóa học, Ban Tổ chức sẽ căn cứ kết quả hoàn thành của các học viên tham mưu cấp chứng nhận kiểm tra nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch tại điểm cho các học viên.

Thời gian tổ chức dự kiến trong 03 ngày tháng 6 năm 2024, trong đó 02 ngày bồi dưỡng nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch, 01 ngày đi thực tế tại điểm du lịch./.

Nguyễn Thúy

0 Bình luận

Loading...