Bắc Giang hỗ trợ 38 tỷ đồng cho triển khai thực hiện Chương trình phát triển du lịch nông thôn giai đoạn 2023-2025

27 Tháng 11, 2023 | Tin du lịch

Thực hiện Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2023-2025, tỉnh Bắc Giang dự kiến sẽ hỗ trợ 38 tỷ đồng cho các nội dung hỗ trợ chương trình.
 Nguồn kinh phí này sẽ được ngân sách trung ương được bố trí trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025 (được phân bổ hàng năm); Vốn ngân sách tỉnh, ngân sách huyện; vốn xã hội hóa (các doanh nghiệp, hợp tác xã, các loại hình kinh tế khác, cộng đồng dân cư...); vốn lồng ghép từ các Chương trình, dự án khác và nguồn huy động hợp pháp khác.

Nội dung hỗ trợ cho chương trình du lịch nông thôn bao gồm: Hỗ trợ Quy hoạch, hỗ trợ xây dựng nhà đón khách, trưng bày sản phẩm du lịch nông thôn, hỗ trợ xe điện vận chuyển khách du lịch; Hỗ trợ xây dựng đường giao thông nội bộ, nhà vệ sinh, bãi đỗ xe, hệ thống chỉ dẫn, chỉ báo, hạ tầng số và kết nối viễn thông, thu gom và xử lý rác thải, nước thải; Tập huấn nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở về quản lý và phát triển hoạt động du lịch nông thôn; các tổ chức, cá nhân, cộng đồng tham gia vào hoạt động du lịch nông thôn; Hỗ trợ tuyên truyền quảng bá, tổ chức tour du lịch liên kết trong hoạt động kinh doanh du lịch giữa các xã, huyện có tiềm năng phát triển du lịch với các công ty lữ hành để chào bán các sản phẩm du lịch nông thôn cho khách du lịch nội địa và quốc tế. Xây dựng cơ sở dữ liệu từ cấp tỉnh đến cơ sở; số hóa các thông tin, tài liệu về các điểm du lịch nông thôn..

Ngoài ra chương trình còn được thực hiện hỗ trợ theo một số nội dung quy định trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2023-2030 theo Nghị quyết số 41/2023/NQ-HĐND ngày 14/7/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang./.
Hà Yến
0 Bình luận

Loading...