Chỉnh trang di tích, tuyên truyền về giá trị của Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc

16 Tháng 4, 2024 | Tin trong tỉnh

Để chuẩn bị tốt cho việc thẩm  định thực địa đánh giá đoàn chuyên gia của ICOMOS vào thẩm định thực địa Hồ sơ khoa học Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc trình UNESCO công nhận là di sản thế giới; Mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã có yêu cầu UBND huyện Yên Dũng, UBND thị xã Việt Yên khẩn trương thực hiện, hoàn thiện việc chỉnh trang di tích chùa Vĩnh Nghiêm và chùa Bổ Đà, cụ thể như sau:

Rà soát, bổ sung tiếng Anh đối với hệ thống biển chỉ dẫn tại các trục đường chính dẫn vào di tích và các hạng mục công trình thuộc di tích; chỉnh trang, bổ sung, lắp đặt bảng nội quy, lời giới thiệu, sơ đồ tham quan di tích; rà soát, điều chỉnh, bổ sung tiếng Anh đối với các bản trích (text), chú thích (etiket) của các tài liệu, hiện vật tại Nhà trưng bày Mộc bản (chùa Vĩnh Nghiêm), gian trưng bày tại Tam quan (chùa Bổ Đà). Rà soát, bổ sung, lắp đặt các thiết bị phòng cháy, chữa cháy, cảnh báo an toàn, hệ thống camera; bố trí trang thiết bị sơ - cấp cứu, chăm sóc y tế, phương tiện dành cho người khuyết tật tại các điểm di tích.

Huyện Yên Dũng và thị xã Việt Yên cần bám sát nội dung của Hồ sơ Yên Tử để nghiên cứu, phổ biến tuyên truyền về các giá trị nổi bật toàn cầu, tính toàn vẹn, tính xác thực của các di sản cho cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên của của Ban Quản lý di tích, người dân, chính quyền địa phương; tăng, ni, phật tử,… trong khu vực thuộc Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc UBND huyện Yên Dũng, UBND thị xã Việt Yên thực hiện nhiệm vụ được giao.

Việc chỉnh trang di tích (chùa Vĩnh Nghiêm, huyện Yên Dũng; chùa Bổ Đà, thị xã Việt Yên), tuyên truyền về giá trị của Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc là các nội dung hết sức quan trọng, phục vụ công tác xây dựng, hoàn thiện Hồ sơ khoa học “Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc” trình UNESCO công nhận là Di sản thế giới. Yêu cầu UBND huyện Yên Dũng, UBND thị xã Việt Yên nghiêm túc triển khai thực hiện, đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả./.

                                                                             Hà Yến

0 Bình luận

Loading...