Hưởng ứng ngày Du lịch Thế giới “ Một tỷ du khách- một tỷ cơ hội”

08 Tháng 9, 2015 | Tin trong nước

Năm 1980, Tổ chức Du lịch Thế giới của Liên Hiệp Quốc đã chọn ngày 27 tháng 9 hàng năm làm "Ngày Du lịch thế giới". Đây là ngày điều lệ của "Tổ chức Du lịch Thế giới" đã được chấp thuận vào năm 1970.
Việc chấp thuận điều lệ của Tổ chức được coi như mốc lịch sử quan trọng cho ngành du lịch toàn cầu. Mục tiêu của ngày này là để tuyên truyền nâng cao nhận thức về vai trò của du lịch trong cộng đồng quốc tế và để chứng tỏ cách mà du lịch ảnh hưởng tới các giá trị văn hóa, xã hội, chính trị và kinh tế trên khắp thế giới.
Ngày Du lịch thế giới được tổ chức luân phiên hằng năm tại một nước được Tổ chức du lịch thế giới chỉ định.
Năm 2015 chủ đề của ngày du lịch thế giới là “ Một tỷ du khách, một tỷ cơ hội”. Thông điệp này đã được Tổng thư ký Tổ chức Du lịch thế giới (UNWTO) Taleb Rifai và Tổng thư ký Liên hiệp quốc Ban Ki-Moon phát đi trên toàn thế giới để kêu gọi chúng ta hãy cùng nhau đánh giá ý nghĩa của con số một tỷ khách du lịch trên toàn thế giới. 
Ảnh ST
Hiện nay có hơn một tỷ du khách đến các điểm du lịch quốc tế mỗi năm, chính một tỷ du khách đã làm cho du lịch trở thành ngành kinh tế hàng đầu, đóng góp 10% tổng GDP toàn cầu, 6% tổng kim ngạch xuất khẩu của thế giới và cứ 11 việc làm trên toàn thế giới lại có một công việc liên quan đến du lịch.
Những con số khổng lồ này không chỉ thể hiện sức mạnh về kinh tế, mà còn phản ánh tiềm năng cũng như năng lực ngày càng cao của du lịch trong việc giải quyết những thách thức cấp bách của thế giới như tăng trưởng kinh tế - xã hội, gìn giữ hòa bình, giao lưu văn hóa, phát triển bền vững, xóa đói giảm nghèo, bảo tồn văn hóa và bảo vệ môi trường...
 Nhân dịp này, Sở VHTTDL Bắc Giang đề nghị các cơ quan, đơn vị trong ngành tổ chức các hoạt động phù hợp hoặc hội nghị, hội thảo chuyên đề nhằm phổ biến, tuyên truyền rộng rãi thông điệp “ Một tỷ du khách- một tỷ cơ hội”trên các phương tiện thông tin đại chúng và tại các khu, tuyến, điểm du lịch về ý nghĩa của Ngày Du lịch thế giới năm 2015. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức của toàn xã hội về vai trò, vị trí của ngành du lịch, các biện pháp phát triển du lịch theo hướng bền vững, bảo vệ môi trường./. 
 Hà Yến
0 Bình luận

Loading...