Tin du lịch

Hội nghị tự đánh giá nghiệm thu đề tài khoa học cấp tỉnh

Hội nghị tự đánh giá nghiệm thu đề tài khoa học cấp tỉnh

17 Tháng 7, 2024

Nhằm chuẩn bị cho các bước nghiệm thu đề tài khoa học cấp tỉnh, chiều 16/7/2024, Trung tâm Thông tin và Xúc tiến Du lịch Bắc Giang đã họp hội đồng tự đánh giá, nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh “Bảo tồn giá trị văn hóa dân tộc Nùng, Dao phục vụ xây dựng mô hình làng văn hóa du lịch ở huyện Lục Ngạn, Sơn Động, góp phần phát triển du lịch tỉnh Bắc Giang”. Ông Đỗ Tuấn Khoa- phó GĐ sở VHTTDL làm chủ tịch hội đồng. Đề tài do Th.S Lưu Xuân San làm chủ nhiệm, được thực hiện từ tháng 02/2022 đến tháng 7/2024. Đề tài có mực tiêu nhằm: đánh giá thực trạng bảo tồn, khai thác giá trị văn hóa truyền thống dân tộc Nùng, Dao phục vụ xây dựng mô hình làng văn hóa du lịch tại huyện Lục Ngạn, Sơn Động. Từ đó đề xuất các giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc Nùng, Dao phục vụ xây dựng mô hình làng văn hóa du lịch ở huyện Lục Ngạn, Sơn Động góp phần phát triển du lịch tỉnh Bắc Giang. Tại hội nghị, các thành viên hội đồng đã có nhiều nhận xét đánh giá ghi nhận những nỗ lực của chủ nhiệm đề tài và nhóm nghiên cứu đã nỗ lực hoàn thiện 19 sản phẩm đề tài bao gồm” các chuyên đề nghiên cứu khoa học, các cuộc hội thảo, khảo sát, các hội nghị tập huấn thêu của người Dao, dệt vải của người Nùng, các lớp tập huấn về nghiệp vụ du lịch cho người dân, hội nghị truyền dạy hát múa dân ca … để hình thành 2 mô hình làng văn hoá du lịch tại Bắc Hoa và bản Mậu; Xây dựng các báo cáo, văn bản kiến nghị của nhóm thực hiện đề tài trong việc đề xuất các nhóm giải pháp xây dựng mô hình làng văn hoá du lịch tại Bắc Giang. Qua đánh giá, bỏ phiếu chấm điểm tại hội đồng, 100% thành viên nhất trí đề tài đạt mục tiêu đề ra. Đồng thời, hội đồng đề nghị chủ nhiệm và các cộng sự tiếp thu các ý kiến góp ý, tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện báo cáo./.                                                                                                        Hà Yến