Tổ chức hoạt động truyền dạy hát dân ca, múa dân tộc Nùng tại xã Tân Sơn huyện Lục Ngạn

31 Tháng 10, 2023 | Tin du lịch

Nhằm triển khai các nội dung thuộc đề tài khoa học cấp tỉnh về “Bảo tồn giá trị văn hóa dân tộc Nùng, Dao phục vụ xây dựng mô hình làng văn hóa du lịch ở huyện Lục Ngạn, Sơn Động, góp phần phát triển du lịch tỉnh Bắc Giang”. Mới đây, 
Trung tâm Thông tin và Xúc tiến Du lịch Bắc Giang tổ chức Hội nghị truyền dạy hát dân ca, múa dân tộc Nùng tại xã Tân Sơn huyện Lục Ngạn.
Tại hội nghị, các nghệ nhân người dân tộc Nùng và kỹ thuật viên hỗ trợ xây dựng chương trình văn nghệ và truyền dạy các làn điệu dân ca truyền thống của dân tộc Nùng cho học viên là thế hệ trẻ theo phương pháp phỏng vấn, ghi chép theo dạng hồi cố; nghệ nhân cao tuổi truyền dạy các bài hát, điệu múa cho những người trẻ tuổi…Nội dung các bài hát, điệu múa tiêu biểu trong nghi lễ, hát trong đám cưới, hát đối đáp, hát giao duyên, hát uống rượu…Một số bài hát lời cổ và một số bài hát lời mới. Cách thức xây dựng, biểu diễn một chương trình văn nghệ để ứng dụng phục vụ hoạt động du lịch tại địa phương. 
 Việc tổ chức hội nghị truyền dạy hát dân ca, múa dân tộc Nùng được tổ chức với mục đích bảo tồn giá trị nhân văn, di sản văn hóa, lưu giữ các làn điệu dân ca của dân tộc Nùng, hỗ trợ đồng bào dân tộc người Nùng ở Tân Sơn trong việc bảo tồn những giá trị văn hóa của dân tộc. góp phần làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào đồng thời nhằm xây dựng sản phẩm phục vụ hoạt động du lịch tại địa phương./. 
 Hà Yến
0 Bình luận

Loading...