Tổng kết công tác Xúc tiến Du lịch tỉnh Bắc Giang

Ngày 19/01/2024, Trung tâm Thông tin và Xúc tiến Du lịch Bắc giang đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có ông Đỗ Tuấn Khoa- Phó Giám đốc sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Năm 2023, mặc dù còn nhiều khó khăn, xong công tác quảng bá xúc tiến du lịch đã được triển khai có hiệu quả và đạt chất lượng tốt. Trung tâm đã tổ chức 12 cuộc trưng bày, quảng bá du lịch tại các hội nghị, hội thảo, tăng 6 cuộc so với năm 2022. Trong đó một số sự kiện lớn thu hút đông đảo du khách và doanh nghiệp quan tâm như: 02 gian hàng trưng bày, quảng bá du lịch Bắc Giang tại Hội nghị kết nối giao thương tiêu thụ vải thiều; Liên hoan Ẩm thực Quảng Ninh; Triển lãm “Di sản văn hóa biển đảo Việt nam” tại Bình Thuận. Các hội chợ VITM tại Hà Nội, tại TP Hồ Chí Minh. Tổ chức nhiệm vụ Ứng dụng công nghệ 3D/VR360 trong công tác quảng bá du lịch; Triển khai tốt các nội dung tuyên truyền và nâng cấp Cổng thông tin du lịch thông minh, Website du lịch Bắc Giang. Tổ chức biên soạn in và phát hành gần 20.000 ấn phẩm tuyên truyền. làm biển chỉ dẫn, bảng thông tin và thiết kế, in mới maket thay mặt bạt 02 pano tấm lớn trên quôc lộ 1A…Phối hợp tốt với các đơn vị truyền thông nhằm tăng cường tuyên truyền về du lịch Bắc Giang trên hệ thống truyền thông đại chúng. Trong đó, Trung tâm đã chú trọng ứng dụng công nghệ số trong công tác tuyên truyền du lịch nên công tác tuyên truyền, quảng bá du lịch đạt hiệu quả cao.

Trong năm 2024, Trung tâm sẽ tiếp tục bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh, triển khai tốt các nhiệm vụ ứng dụng công nghệ, đổi mới công tác tuyên truyền quảng bá xúc tiến du lịch; tập trung tuyên truyền tại các thị trường lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Tổ chức tốt các hoạt động quảng bá, giới thiệu điểm đến du lịch Bắc Giang thông qua việc tổ chức các đoàn Famtrip  mời gọi các doanh nghiệp, nhà đầu tư đến Bắc Giang.

          Kết luận hội nghị, Phó giám đốc Sở VHTTDL đề nghị, Trung tâm sẽ tập trung cao cho các nhiệm vụ tuyên truyền tại tuần Văn hoá Du lịch Bắc Giang năm 2024. Tập trung nghiên cứu quảng bá sản phẩm du lịch dựa trên nền tảng khai thác văn hoá di sản; du lịch nông nghiệp…tạo nên những sản phẩm du lịch thế mạnh của địa phương./.

 

                                                                                         Hà Yến