Di tích lịch sử văn hóa

Với lịch sử hình thành lâu đời, là nơi quần cư của nhiều dân tộc anh em, Bắc Giang đã hình thành nên những làng nghề cổ truyền vừa mang nét tiêu biểu của văn hóa Kinh Bắc, văn hóa vùng đồng bằng Sông Hồng vừa mang nét văn hóa của các dân tộc vùng trung du, miền núi Bắc Bộ.
Lăng Nội Dinh - Bảo tàng đá ngoài trời

Lăng Nội Dinh - Bảo tàng đá ngoài trời

13 Tháng 7, 2015

Lăng Nội Dinh, xã Mai Trung (Hiệp Hòa) là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp tỉnh, điển hình cho nghệ thuật điêu khắc đá cổ Việt Nam. Lăng thờ Ngô Tướng Công - võ quan triều Lê Trung Hưng có nhiều công lao với dân với nước.