Tin du lịch

Chỉnh trang di tích, tuyên truyền về giá trị của Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc

Chỉnh trang di tích, tuyên truyền về giá trị của Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc

16 Tháng 4, 2024

Để chuẩn bị tốt cho việc thẩm  định thực địa đánh giá đoàn chuyên gia của ICOMOS vào thẩm định thực địa Hồ sơ khoa học Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc trình UNESCO công nhận là di sản thế giới; Mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã có yêu cầu UBND huyện Yên Dũng, UBND thị xã Việt Yên khẩn trương thực hiện, hoàn thiện việc chỉnh trang di tích chùa Vĩnh Nghiêm và chùa Bổ Đà, cụ thể như sau: