DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH HIỆP HỘI DU LỊCH TỈNH BẮC GIANG NHIỆM KỲ (2019-2024)

08 Tháng 9, 2014

Dưới đây là danh sách BCH nhiệm kỳ 2019 - 2024
DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH HIỆP HỘI DU LỊCH TỈNH BẮC GIANG NHIỆM KỲ (2019-2024)

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị công tác

1

Nguyễn Thế Chính

Chủ tịch

Hiệp hội Du lịch Bắc Giang

2

Hoàng Trung Thường

PTGĐ

Cty CP Thương mại Tuấn Mại

3

Trần Quốc Dũng

Giám Đốc

Cty TNHH DLQT Đình Anh

4

Thân Thị Hằng

Giám đốc

Nhà khách tỉnh Bắc Giang

5

Lưu Xuân San

Giám đốc

Trung tâm TTXTDL

6

Nguyễn Trường Sinh

P.TPhòng

Phòng QLDL, Sở VHTTDL

7

Hà Quang Hưng

Giám đốc

Cty CP QNK Bắc Giang (golf)

8

Nguyễn Thị Kim Ngân

Giám đốc

Cty CP DV Tây Yên Tử

9

Phan Đình Oánh

P. Hiệu trưởng

Trường TC VHTTDL

10

Đàm Thận Tiệp

Giám đốc

Khách sạn Mường Thanh BG

11

Giáp Quang Khải

Giám đốc

Rượu Giáp Tửu

12

Nguyễn Văn Phong

Giám đốc

Khách sạn An Bình

13

Nguyễn Ngọc Khương

Phụ trách

PGĐ Cty TPTM Bắc Hà

14

Lê Anh Đức

TGĐ

Công ty CP Du lịch Bắc Giang

15

Đỗ Thị Phương

Giám Đốc

Cty CP VT và DL Tân Phương

16

Dương Văn Học

Giám đốc

BQL Khu du lịch Suối Mỡ

17

Vũ Ngọc Huân

Giám đốc

HTX DV Du lịch CĐ An Lạc

18

Phạm Văn Bình

Hội trưởng

Chi hội DL huyện Hiệp Hòa

19

Trần Minh Đạm

Hội trưởng

Chi hội DL huyện Yên Dũng

20

Nguyễn T. Thanh Hiền

Giám đốc

Trung tâm VHTT và Thể thao

21

Nguyễn Thị Mười

Giám đốc

Doanh nghiệp TN Mười Duyên