Các hoạt động đặc sắc trong Tuần Văn hoá Du lịch Bắc Giang năm 2023

27/01/2023

Các hoạt động đặc sắc trong Tuần Văn hoá Du lịch Bắc Giang năm 2023

Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Bắc Giang năm 2023 với chủ đề "Linh thiêng Tây Yên Tử" chính thức diễn ra từ ngày 01/02 đến ngày 06/02/2023 (tức ngày 11 đến ngày 16 tháng Giêng) với nhiều hoạt động phong phú, đặc sắc. Sau đây là các hoạt động sẽ diễn ra trong Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Bắc Giang năm 2023.