Hiệp hội Du lịch triển khai hỗ trợ hướng dẫn viên gặp khó khăn do đại dịch covid- 19

06/04/2022

Hiệp hội Du lịch triển khai hỗ trợ hướng dẫn viên gặp khó khăn do đại dịch covid- 19
Thực hiện các quy định của Chính phủ về chính sách hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid- 19, trong thời gian vừa qua Hiệp hội Du lịch Bắc Giang đã kịp thời triển khai các chính sách và phối hợp hỗ trợ hướng dẫn các hội viên thuộc đối tượng được hỗ trợ hoàn thiện thủ tục hồ sơ trình cấp có thẩm quyền. 


Ban Chấp hành HHDL họp triển khai nhiệm vụ 
Tính đến thời điểm hiện tại, có 8 bằng 100% số hướng dẫn viên (thuộc doanh nghiệp hội viên) nộp hồ sơ trình cấp có thẩm quyền đều đã được nhận sự hỗ trợ với số tiền 3.710.000 đồng/người. Đại đa số đối tượng hướng dẫn viên trên đều thuộc các công ty lữ hành tiêu biểu của tỉnh như: Công ty Du lịch quốc tế Đình Anh; Công ty Du lịch Tre Việt, Công ty TNHH Nam Trường Sa… 
Việc triển khai kịp thời chính sách hỗ trợ của Chính phủ đến các hội viên của Hiệp Hội du lịch tỉnh đã giúp hội viên phần nào giảm được khó khăn vượt qua đại dịch và tiếp tục có những đóng góp tích cực cho sự phát triển và phục hồi của ngành du lịch Bắc Giang nói riêng, du lịch cả nước nói chung./.
 Hà Bộ