Xây dựng nền văn hóa tiên tiến vì sự phát triển KT-XH bền vững

28 Tháng 8, 2020 | Nghiên cứu và Trao đổi

Trong Tuyên cáo ngày 28/8/1945, Chính phủ lâm thời Việt Nam Dân chủ cộng hoà đã thành lập Bộ Thông tin tuyên truyền, tiền thân của Bộ Văn hoá-Thông tin (nay là Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch).
Xây dựng nền văn hóa tiên tiến vì sự phát triển KT-XH bền vững

Từ đó, ngày 28/8 hằng năm trở thành ngày truyền thống của những người làm công tác văn hoá. 75 năm qua, các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức ngành văn hóa Bắc Giang đã phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, tích cực đóng góp vào sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước.

 Khu du lịch - tâm linh sinh thái Tây Yên Tử - điểm nhấn của du lịch tỉnh Bắc Giang.

Khu du lịch - tâm linh sinh thái Tây Yên Tử - điểm nhấn của du lịch tỉnh Bắc Giang.

Xung kích xây dựng, phát triển sự nghiệp văn hóa

Từ những ngày đầu thành lập cho đến sự trưởng thành vững mạnh như hôm nay, những cán bộ của ngành luôn tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng, xứng đáng là người chiến sĩ xung kích trên mặt trận tư tưởng văn hoá của Đảng. 

Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, cùng với nhân dân cả nước, hàng ngàn cán bộ, văn nghệ sĩ của ngành đã một lòng vì nước, xả thân ngoài trận địa để sáng tạo ra những tác phẩm nghệ thuật, cổ vũ mạnh mẽ sức chiến đấu và sản xuất, làm tăng thêm sức sống tinh thần của quân và dân ta.

Bắc Giang tự hào có nhiều nghệ sĩ-chiến sĩ tham gia biểu diễn, chiến đấu tại các chiến trường, trong đó nhiều người đã anh dũng hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên của nhân dân.

Kế tiếp truyền thống vẻ vang của ngành, các thế hệ cán bộ làm công tác văn hoá tỉnh Bắc Giang đã và đang tích cực thực hiện các nghị quyết của Đảng, vì một nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, đóng góp sức lực của mình trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương, đất nước. 

Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh và Bộ Văn hóa Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch Bắc Giang đã làm tốt chức năng tham mưu cho Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh ban hành các quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án, cơ chế chính sách về bảo tồn và phát huy di sản văn hoá, xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, phát triển thể dục thể thao, du lịch, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc... 

Phối hợp với các cấp, các ngành chức năng một cách chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả đưa sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch của tỉnh tiếp tục khởi sắc và ngày càng phát triển. 

Toàn ngành đã tích cực chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hóa, gắn với phát triển du lịch; tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, trưng bày triển lãm, chiếu phim, biểu diễn nghệ thuật phục vụ cơ sở; góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân, phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân

Công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hóa trong những năm qua đã được ngành quan tâm tổ chức thực hiện tốt. Bắc Giang có Mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm, cùng với các địa phương có dân ca Quan họ, Ca trù, Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu tam phủ, Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam được UNESCO vinh danh; 4 di tích xếp hạng quốc gia đặc biệt, 101 di tích xếp hạng quốc gia, 603 di tích xếp hạng cấp tỉnh, 3 bảo vật quốc gia, 12 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia... 

Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (TDĐKXĐSVH) tiếp tục được triển khai sâu rộng và đạt được kết quả tốt, gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới và xây dựng văn minh đô thị, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân. 

 

Những thành tích tiêu biểu: Huân chương Lao động hạng Ba; 10 lần được tặng Cờ thi đua của Bộ VHTTDL; 4 lần được tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh; 6 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ VHTTDL; 5 Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

 

Bắc Giang tiếp tục khẳng định vị trí là một trong những tỉnh có phong trào thể thao quần chúng và thể thao thành tích cao phát triển mạnh, với nhiều môn thế mạnh, đóng góp nhiều VĐV cho đội tuyển quốc gia tham gia thi đấu trong nước và quốc tế đạt kết quả cao. Lĩnh vực du lịch bước đầu có chuyển biến tích cực, đạt một số kết quả; hình ảnh đẹp về vùng đất, con người được quảng bá, thu hút khách du lịch đến với Bắc Giang. 

Từ hoạt động thực tiễn, đội ngũ cán bộ làm công tác văn hoá, thể thao và du lịch Bắc Giang đã trưởng thành nhanh chóng, có kinh nghiệm thực tiễn phong phú, tăng lên cả về số lượng và trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

Có được những thành tựu trên trong chặng đường 75 năm qua là nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, có hiệu quả của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự ủng hộ, phối hợp chặt chẽ của các ngành, các cấp và nhất là sự nỗ lực phấn đấu hết mình của các thế hệ cán bộ làm công tác VHTTDL tỉnh nhà.

Phát huy truyền thống 75 năm ngày truyền thống ngành Văn hóa, cán bộ, công chức, lao động của ngành tiếp tục đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, triển khai thực hiện tốt Nghị quyết T.Ư 9 (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; tổ chức thành công Đại hội TDTT tỉnh Bắc Giang lần thứ IX năm 2021; tham dự Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ IX năm 2022 đạt được các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra; đẩy mạnh công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hoá, phong trào TDĐKXDĐSVH, công tác du lịch và gia đình; tiếp tục tham mưu cho Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh ban hành các chủ trương, biện pháp phát triển các lĩnh vực của ngành; phối hợp chặt chẽ với các ngành, các huyện, thành phố để tổ chức thực hiện tốt các hoạt động văn hoá, thể thao, du lịch và gia đình trên địa bàn toàn tỉnh.

Theo Báo Bắc Giang

0 Bình luận

Loading...