Khám phá

Kiến thức, cẩm nang hữu ích và những nghiên cứu chuyên sâu trong ngành du lịch  
THĂM ĐÌNH BO GIÀU

THĂM ĐÌNH BO GIÀU

08 Tháng 9, 2014

“Đình Cổ Trang linh lang đánh vật/ Gái Cổ Trang xinh thật là xinh/ Ước gì ta lấy được mình/ Thì ta treo giải giữa đình Cổ Trang/ Ngắt lá khoai lang, ngắt ngọn khoai lang/ Ai về làm rể Cổ Trang thì về/ Cổ Trang có cây bồ đề/ Có sông tắm mát ai về thì đi ”