Ban thường vụ

08 Tháng 9, 2014

Ban thường vụ
Ban Thường vụ Hiệp hội Du lịch được Ban Chấp hành bầu gồm: Chủ tịch Hiệp hội, các Phó Chủ tịch Hiệp hội, Tổng Thư ký Hiệp hội và một số ủy viên. 
Ban Thường vụ Hiệp hội có nhiệm và quyền hạn: 
- Lãnh đạo thực hiện các nghị quyết của Ban Chấp hành Hiệp hội; 
- Lập kế hoạch hoạt động và báo cáo kết quả hoạt động của Hiệp hội theo quy định của Ban Chấp hành Hiệp hội;
 - Theo dõi hoạt động của các Chi hội và các Ban chuyên môn;
 - Ban Thường vụ họp 3 tháng 1 lần hoặc có thể họp bất thường theo đề nghị của Chủ tịch hoặc Tổng Thư ký Hiệp hội. 


STTHỌ VÀ TÊNCHỨC VỤĐƠN VỊ CÔNG
TÁC1Nguyễn Thế
ChínhChủ tịch 

Hiệp
hộiHiệp hội Du lịch Bắc
Giang2Lưu Xuân SanPCT TT

 Hiệp
hộiGiám đốc Trung tâm TTXTDL Bắc Giang3Trần Quốc DũngPCT Hiệp hội


Chủ tịch Hội Lữ hành Bắc Giang4Thân Thị HằngPCT Hiệp hộiChủ tịch Hội khách sạn -  nhà hàng Bắc Giang5Trần Minh ĐạmTrưởng Ban
kiểm traChi hội trưởng Chi hội Yên Dũng