Bắc Giang khảo sát mô hình du lịch cộng đồng tại Hà Giang

18/06/2014

Nhằm học tập kinh nghiệm làm Du lịch Cộng đồng để áp dụng triển khai tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Vừa qua, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Giang đã tổ chức đoàn khảo sát và học tập kinh nghiệm phát triển du lịch cộng đồng tại tỉnh Hà Giang.
Bắc Giang khảo sát mô hình du lịch cộng đồng tại Hà Giang

Tham gia đoàn khảo sát có lãnh đạo Sở VHTTDL, phòng VHTT huyện Sơn Động, Ban quản lý Khu du lịch Khe Rỗ và đại diện một số hộ dân thôn Nà Ó - nơi đã và đang triển khai mô hình Du lịch Cộng đồng. Tại Hà Giang, đoàn đã thăm quan và học tập mô hình du lịch cộng đồng tại thôn Chang, xã Xuân Giang, huyện Quang Bình, Cao nguyên đá và phố cổ Đồng Văn, làng văn hóa  du lịch thôn Hạ Thành, xã Phương Độ, TP Hà Giang. Đây là những điểm Du lịch Cộng đồng tiêu biểu ở Hà Giang.. Sau khi kết thúc chương trình, đoàn đã có buổi làm việc với Sở VHTTDL Hà Giang cùng nghe báo cáo về tình hình phát triển du lịch Hà Giang những năm vừa qua và định hướng đến năm 2020.

Chương trình đã giúp thành viên trong đoàn có điều kiện học hỏi và tăng cường giao lưu, tạo mối quan hệ liên kết, hợp tác cùng phát triển trong công tác quản lý Nhà nước về du lịch, công tác tuyên truyền quảng bá du lịch, thu hút đầu tư các khu điểm du lịch và kinh nghiệm về xây dựng mô hình Du lịch Cộng đồng cũng như gìn giữ phát huy bản sắc văn hóa của từng dân tộc…./.

Một số hình ảnh của chuyến khảo sát

Minh Trang