Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch tổng thể bảo tồn, phát huy giá trị khu di tích lịch sử - văn hóa và danh thắng

18/06/2014

UBND tỉnh Bắc Giang vừa có Quyết định số 2014/QĐ- UBND ngày 30/12/2013 về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch tổng thể bảo tồn, phát huy giá trị khu di tích lịch sử - văn hóa và danh thắng chùa Am Vãi - 1 trong những danh thắng gắn với thiền phái Trúc Lâm tọa lạc trên sườn núi Am Ni thuộc xã Nam Dương, huyện Lục Ngạn.
Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch tổng thể bảo tồn, phát huy giá trị khu di tích lịch sử - văn hóa và danh thắng

Theo đó Quyết định 2014, UBND huyện Lục Ngạn là chủ đầu tư lập quy hoạch với tổng mức kinh phí đầu tư cho việc lập quy hoạch khoảng 1.5tỷ đồng. Nhiệm vụ quy hoạch được phê duyệt bao gồm các nội dung vị trí lập quy hoạch thuộc khu vực danh thắng chùa Am Vãi có diện tích nghiên cứu khoảng 1000ha với tính chất là khu du lịch tâm linh- sinh thái đặc sắc cấp vùng, diện tích quy hoạch vùng lõi 149ha, khu vực chính 20ha gồm: chùa Hạ 4ha, chùa Trung và Thiền viện 8ha, chùa Thượng và vườn tháp 8ha…Yêu cầu quy hoạch cần xác định các chỉ tiêu chính về quy mô dân số, yêu cầu sử dụng đất, các chỉ tiêu về hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, các yêu cầu về vệ sinh môi trường, bảo vệ di tích và các yêu cầu về hồ sơ quy hoạch… Thời hạn để các cơ quan chức năng thực hiện quy hoạch tổng thể chùa Am Vãi là 9 tháng.