Phê duyệt nhiệm vụ thiết kế quy hoạch chi tiết xây dựng Khu du lịch sinh thái rừng Khe Rỗ xã An Lạc huyện Sơn Động.

18/06/2014

UBND tỉnh Bắc Giang vừa có Quyết định số 114 ngày 25/1/2014 về việc phê duyệt nhiệm vụ thiết kế quy hoạch chi tiết xây dựng Khu du lịch sinh thái rừng Khe Rỗ xã An Lạc huyện Sơn Động.
Phê duyệt nhiệm vụ thiết kế quy hoạch chi tiết xây dựng Khu du lịch sinh thái rừng Khe Rỗ xã An Lạc huyện Sơn Động.

 

Bản làng Khe Rỗ

            Theo đó, chủ tịch UBND tỉnh giao cho công ty Cổ phần du lịch Đường Việt có trách nhiệm phối hợp cùng UNND huyện Sơn Động và các đơn vị liên quan xây dựng thiết kế quy hoạch xây dựng khu du lịch sinh thái rừng đáp ứng nhu cầu giải trí, du lịch nghỉ dưỡng, du lịch văn hoá thể thao của du khách trong và ngoài nước. Khu vực lập quy hoạch thuộc khu 137 phân khu dịch vụ hành chính 2, thuộc khu Bảo tồn thiên nhiên Tây Yên Tử, thôn Nà Ó xã An Lạc huyện Sơn Động. Quy mô quy hoạch khoảng 20 ha, trong đó đất xây dựng các công trình phục vụ du lịch chiếm 8%, đất xây dựng sân bãi, bãi đỗ xe tập trung khoảng 1,5%, đất xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật 0,5%, đất giao thông 2,5% còn lại 87,5% là đất rừng phục hồi sinh thái, mặt nước. Chiều cao các công trình xây dựng không quá 2 tầng và không cao quá 12 mét. Khu du lịch sinh thái có hệ thống giao thông đối ngoại phù hợp với giao thông hiện trạng…Quyết định cũng nêu cụ thể các nhiệm vụ về chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật điện, nước, rác thải, các yêu cầu về tổ chức không gian, định hướng phát triển và hệ thống hạ tầng kỹ thuật, thiết kế đô thị, danh mục hồ sơ đồ án./.