UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch chi tiêt xây dựng Khu du lịch sinh thái rừng Khe Rỗ, xã An Lạc, huyện Sơn Động (tỷ lệ 1/500)

18/06/2014

Ngày 05/6/2014 UBND tỉnh Bắc Giang ban hành quyết định số 716/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu du lịch sinh thái rừng Khe Rỗ, xã An Lạc, huyện Sơn Động (tỷ lệ 1/500)
UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch chi tiêt xây dựng Khu du lịch sinh thái rừng Khe Rỗ, xã An Lạc, huyện Sơn Động (tỷ lệ 1/500)

Với vị trí khu vực lập quy hoạch thuộc Tiểu khu 137, phân khu dịch vụ hành chính 2, thuộc “Khu bảo tồn thiên nhiên Tây Yên Tử”, thôn Nà Ó, xã An Lạc, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang; diện tích khu quy hoạch khoảng 19,6 ha, quy mô khách du lịch đạt tới 5.520 khách/ngày/đêm; những hạng mục chính được ưu tiên đầu tư xây dựng gồm: Công trình dịch vụ (khu đón tiếp, khu khách sạn nghỉ dưỡng 3 sao, khu trung tâm dịch vụ du khách), công trình vui chơi giải trí (hệ thống trượt cáp Zipline), hạ tầng kỹ thuật (hệ thống giao thông, cấp nước, cấp điện, thoát nước, bãi đỗ xe công cộng).

UBND tỉnh giao cho Công ty Cổ phần Du lịch Đường Việt có trách nhiệm phối hợp với UBND huyện Sơn Động để bàn giao hồ sơ quy hoạch, tổ chức công bố, quản lý, thực hiện quy hoạch theo quy định hiện hành của Nhà nước./.